Ujednolicony formularz dla podatku od nieruchomości

Działki na sprzedaż Kielce Działki Szczecin

Od początku 2018 r. ma wejść w życie nowy, ujednolicony wzór formularza dla podatku od nieruchomości. Do tej pory gminy same ustalały wzory informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Rozwiązanie to ma ułatwić pracę firmom posiadającym nieruchomości w różnych częściach Polski – przede wszystkim przedsiębiorstwom przesyłowym i komunikacyjnym będącym właścicielami obiektów liniowych. Do tej pory musiały one składać deklaracje na wielu różnych formularzach (w niektórych przypadkach było ich nawet kilkaset). Dane, które należało podać, też nie były takie same – w niektórych gminach dość ogólne, w innych bardzo szczegółowe. Zdarzało się również, że pojawiały się niejasności co do sposobu wypełniania poszczególnych komórek formularzy. Natomiast niezastosowanie wzoru formularza obowiązujacego w danej gminie oznaczało, że złożenie deklaracji podatkowej stawało się nieskuteczne i prowadziło do konsekwencji karnoskarbowych.

podatek

W związku z tym automatyczne rozliczanie formularzy za pomocą systemów księgowych było niemożliwe – wszystko trzeba było robić ręcznie, a sam proces był bardzo pracochłonny. Niektóre firmy zatrudniały dodatkowe osoby tylko do tego celu. Dodatkowy problem stwarzał fakt, że gminy późno publikowały stawki podatku, co utrudniało terminowe złożenie deklaracji. Dlatego nieraz pojawiały się prośby o ujednolicenie formularzy.

Dotychczas jednak Ministerstwo Finansów stało na stanowisku, że nie jest to możliwe ze względu na różnice dotyczące stawek i zwolnień obowiązujących w poszczególnych gminach. Wynika to z faktu, że podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, a jego wysokość zależy od decyzji rady gminy. Ministerstwo Finansów określa jedynie maksymalne stawki podatku.

Nowy wzór formularza ma uwzględniać możliwość różnicowania stawek i wprowadzania zwolnień przez gminy. Obecnie Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Finansów pracują nad jego projektem. Przewiduje się także wprowadzenie systemu e-deklaracji. Obecnie przesyłanie formularzy drogą elektroniczną jest już możliwe w niektórych gminach, ale jak dotąd nie stało się powszechne. Gminy nie wprowadzają systemu ze względu na koszty, a tam, gdzie już on funkcjonuje, też na razie nie cieszy się popularnością. Według danych za rok 2016 dla Krakowa, na przesłanie deklaracji w tej formie zdecydowało się jedynie 1,5 proc. podatników.